top of page

Elke planeet die het leven in stand houdt, heeft wat gewoonlijk een ‘planetaire matrix’ wordt genoemd. Deze verbindt alle levende organismen met elkaar. Ook bezit elke planeet die leven in stand houdt een etherische laag, waarin het bewustzijn zich ontwikkelt en groeit. Deze belichaamt alle toestanden van de materie, variërend van mineraal, plantaardig tot dierlijk. Deze etherische sfeer is afhankelijk van de planetaire matrix, omdat een zaadbewustzijn zijn groei zal ervaren in dezelfde planetaire matrix waar die is ontstaan. Het tweede stadium voor een bewustzijn, of ‘IS-Be’ wordt bereikt, wanneer het voldoende volwassen is geworden. Het kan nu gaan beslissen of het zijn ervaringsveld  wil vergroten door op andere werelden te incarneren, in een andere planetaire matrix. Dan wordt het wat we een 'Starseed' noemen. Fase drie vindt plaats wanneer een Is-Be besluit niet langer te incarneren en weer op te gaan in de Bron.

Onze Galactische Oorsprong e-book

€ 24,99Prijs
    bottom of page