top of page

De Nieuws Trein


Deze ‘Nieuws Trein’ is bedoeld om mensen te inspireren hun eigen onderzoek te kunnen doen. Niemand heeft namelijk jouw waarheid, deze kun je enkel zelf ontdekken. We moeten dus aan de slag om de stukjes van jouw waarheid bij een ander op te sporen. Geloof daarbij niets en niemand maar doorvoel wat resoneert voor jou.

De meeste mensen zijn in deze maatschappij zeer mentaal ingesteld. Dit is het gevolg van het feit dat we door het schoolsysteem volledig zijn gehersenspoeld. Hoe hoger je opleiding is, hoe meer je mentaal getraind bent met als beloning een steeds hoger wordend salaris. We zullen weer moeten leren voelen en alles durven loslaten wat we hebben geleerd omdat dit allemaal gebaseerd is op leugens, die de waarheid van wie we werkelijk zijn verborgen proberen te houden.


Het sleutelmechanisme wat de machthebbers achter de schermen hebben gehanteerd om de macht te kunnen behouden, was het financiële systeem. Die machtspositie wordt momenteel doorbroken en is de reden dat we dit systeem volledig zien instorten. Het gaat plaatsmaken voor het kwantum financiële systeem (QFS). Daarin zal iedereen met behulp van een ‘Q-Phone’ zijn eigen bank zijn. In het nieuwe systeem zal iedere aardbewoner een overvloed gaan ervaren en dus niet langer hoeven werken om te kunnen overleven. Dat zal tot gevolg hebben dat mensen hun werk gaan vinden in waar ze hun passie hebben liggen en dit maakt geld op den duur overbodig. De verwachting is dat geld als betaalmiddel dan ook binnen 10 jaar verdwenen zal zijn. De QFS zal opnieuw gekoppeld zijn aan de goudstandaard. Alle landen krijgen hun eigen munteenheid terug die exact gelijkwaardig is aan de munteenheden van andere landen. Voor Nederland betekent dit dat de gulden zijn herintrede zal doen.

De tijd van onderdrukking en leugens is tot een einde aan het komen. De nieuwe systemen worden geïnstalleerd om direct door de hele mensheid te worden overgenomen in plaats van door een ‘Elite’ van 1% die bijna 90% van al ons geld gestolen heeft. Dit zal tot gevolg hebben dat we straks dus straks niet langer hoeven te betalen om op de planeet te mogen wonen waar we zijn geboren.


Een ander belangrijk punt is dat we als mensheid weer zullen moeten leren om echt vrij te zijn. Dit houdt in dat dat we ons niet langer afhankelijk kunnen opstellen maar zelf verantwoordelijk zullen moeten gaan worden voor ons eigen leven. We zullen een overheid moeten creëren die in dienst staat van de bevolking en die niet langer een controlerende taak zal hebben. De mensen die daarin plaats nemen, kunnen gekozen worden voor een periode van hooguit 4 jaar. De bevolking zal ten alle tijde door middel van referendums kunnen meebeslissen.


We schuiven momenteel met de aarde door ‘Nataru’, het deel in het universum wat zich bevindt in de 5de dimensionele dichtheid. Dit stelt ons in staat om naar een veel hoger bewustzijn te evolueren. We zullen hierdoor op een andere manier moeten leren denken en onszelf opnieuw gaan identificeren omdat de rol waarin we geboren zijn volledig weg zal vallen. Het lichaam waar je in geboren speelt een rol in een groot toneelstuk genaamd ‘de Matrix’. Hierin heb je een familie, vrienden en een specifieke levensloop die grotendeels van begin tot eind vast staat. Met name in het Westen zijn de meeste mensen zich volledig gaan identificeren met die rol waardoor ze vergeten zijn dat ze in het echt een eigen leven hebben dat zich afspeelt buiten dat toneelstuk. Zodra jij je daarvan bewust gaat worden kan dit in het begin heel eng lijken omdat er allerlei mensen uit je leven zullen verdwijnen die geen deel blijken uit te maken van je echte leven. Gaandeweg zal echter de herinnering terugkeren van wie je werkelijk bent en wie je zielsfamilie is.

Een prachtige oefening om die herinnering te activeren is je eigen levensboek te gaan maken. Alles staat open en is daarin mogelijk. Begin met jezelf de volgende vragen te stellen:


- Wie zou je werkelijk willen wezen.

- Hoe zie jij jezelf en over welke talenten zou je willen beschikken.

- Waar word je echt blij van.

- Wat heb je nodig om dat leven te kunnen leven.

- Hoe wil je spiritueel in het leven staan, met wat voor soort bewustzijn.

- Waar zou je willen wonen en hoe ziet je èchte familie eruit.

- Heb je spijt van bepaalde dingen die je bijvoorbeeld niet hebt gedaan om een ander ter wille te zijn geweest. Zo ja, maak daarvan een checklist enz. enz.


De inspiratie om deze vragen zo helder mogelijk te kunnen verwoorden dient uit jezelf te komen. Niemand kan je daarbij helpen, dat kun je alleen maar zelf want we hebben allemaal onze eigen unieke achtergrond. Iedereen om je heen zal dit moeten ondersteunen en respecteren. Dit kan inhouden dat bepaalde personen hierdoor uit je leven gaan verdwijnen.

We zullen weer echt van onszelf moeten leren houden. Dit is wat de weg naar echte vrijheid zal openen want dat maakt je onafhankelijk. Liefde is namelijk zo krachtig dat het letterlijk dimensies overstijgt. De natuur is daarbij een belangrijk hulpmiddel want zij helpt je aarden. De stilte maakt het mogelijk je eigen vibratie te ontdekken.


Het is belangrijk dat alles wat ons gevangen heeft gehouden en heeft getraumatiseerd boven water komt. Eén van de heftigste onderwerpen daarbij zal het besef zijn dat onze kinderen altijd het doelwit zijn geweest voor de machten achter de schermen. Dit besef is nodig omdat we alleen dan de signalen op tijd zullen herkennen waarmee voorkomen kan worden dat zich dit ooit zal kunnen gaan herhalen. Daar kan de Nieuws Trein je bij helpen.

We komen uit een wereld waarin de Matrix alles uit de kast haalt om je op alle fronten uit jezelf te trekken op basis van stress en angstscenario’s. Hierdoor leef je niet maar word je geleefd. Dit activeert je stresshormonen die je afweer en je herstellende vermogens uitschakelen waardoor ziekte kan ontstaan. We zijn vergiftigd via ons voedsel, het drinkwater en de lucht die we inademen. We zijn belogen en geïndoctrineerd door de religies, de wetenschap, de medische wereld, de media en de sociale platforms. Deze dienen we stuk voor stuk los te laten om de balans in ons zelf terug te kunnen vinden.


Ons oorspronkelijke DNA is teruggebracht van 12 naar 2 strengen. Dit heeft tot gevolg gehad dat we momenteel nog geen 5% van een ander kunnen waarnemen waardoor we in een rol gevangen kwamen te zitten. Iedereen zit in zijn eigen cirkel met zijn eigen unieke kleur zoals het schilderij hieronder laat zien. Hierdoor zul je nooit weten wat die ander daadwerkelijk in zijn eigen cirkel meemaakt. Wat je wel ziet is wat de matrix je wil laten zien om jou in een lage trilling te krijgen waardoor je gemakkelijk onder controle te houden bent. De vierkantjes afgebeeld in je cirkel zijn afkomstig van de matrix en voorzien je over het algemeen van informatie die angst en stress oproepen en je naar een lage trilling brengen. De driehoekjes daarentegen brengen je naar een hogere trilling en voorzien je altijd van positieve informatie die rechtstreeks overgedragen wordt van wezen tot wezen.

Om je uit de matrix te bevrijden is het noodzakelijk om volledig in het NU moment aanwezig te zijn. Alles wat zich in het verleden heeft afgespeeld kun je enkel waarnemen zodat het kan worden gewist. Hoe de toekomst eruit gaat zien is volledig afhankelijk van jezelf.

Onze scheppingskracht is namelijk veel groter dan we in onze stoutste dromen zelfs kunnen bedenken. Alles waar we in geloven kunnen we creëren. Omdat we ons niet bewust waren van die scheppingskracht, kon deze tegen ons ingezet worden met als gevolg dat we zelf de gevangenis in stand hielden die ons opgesloten hield. Hoe sneller we deze weer voor onszelf gaan benutten, hoe eerder er een paradigmaverschuiving op aarde zal gaan plaatsvinden. Want hoe meer vreugde jij in je leven ontwikkelt hoe gelukkiger je omgeving daarop zal reageren. Dit brengt alles en iedereen naar een hogere trilling.

In de nieuwe wereld zal geen geweld meer bestaan. Wanneer ons oorspronkelijke DNA zal worden hersteld dan keert de eenheid terug en zullen we weer kunnen waarnemen wat er werkelijk om ons heen plaatsvindt.

Mensen die hun ziel hebben verkocht in ruil voor macht, rijkdom of roem verkeren in een lage trilling en zullen uit die nieuwe realiteit verdwijnen. Dit vindt plaats door middel van arrestaties ofwel dat ze massaal in hun slaap overlijden om ergens anders, dus niet op aarde, geïncarneerd te worden.

We gaan een heel nieuw leven tegemoet en ik hoop je te ontmoeten aan de andere kant van de sluier……Harriet Algra oktober ’22


2.928 weergaven7 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

7 commenti


Dag Harriet ik heb begin deze week 2x een mail verstuurd voor een bod op schilderij 18 en ik krijg geen antwoord ik zie nu in de nieuwe mail dat er nog een paar schilderijen over zijn om op te bieden, het nummer 18 staat hier nog tussen terwijl ik een bod gedaan heb, wat loopt er mis?


Brigitte


Mi piace

Wil mij graag inschrijven maar heb geen creditcard. Is er een andere mogelijkheid? Ideal?

Mi piace

Het lukt mij niet om me in te schrijven

Mi piace

ik heb geprobeerd me in teschrijven maarr lukt niet.. zeer in gewikkeld wat is een kaart nummer?????

Mi piace
Risposta a

Ik dacht ook dat een creditcard nodig was. Maar als je naar beneden scrollt kun je ook kiezen voor andere opties.

Mi piace
bottom of page